Klachten & Geschillen procedure

Heeft u een probleem of klacht? Mail gerust even naar klantenservice@chapterized.nl en we proberen het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

  1. Chapterized beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij CHapterized ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chapterized binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Bij klachten dient een consument zich  te wenden tot Chapterized. 
  5. Een klacht schort de verplichtingen van CHapterized niet op, tenzij Chapterized schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Chapterized, zal Chapterized naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Chapterized en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Wij gaan dan ook uitsluitend akkoord met een rechtsuitspraan in Nederland
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Mocht de  tussenkomst van een Gerechtshof uitsluitsel dienen te geven. Accepteren wij enkel een uitspraak van het Gerechtshof te Almelo.
© 2023 - 2024 Chapterized | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel